UUDISED

A. W. Olsen & Partners on ainus Läti kommunikatsiooniagentuur, kes on saanud kvaliteediauhinna „European Excellence Awards 2021“

Läti PR-agentuur A. W. Olsen & Partners osutus Euroopa kõige suurema kommunikatsioonikonkursi „European Excellence Awards 2021“ võitjaks kategoorias „Change communications“ (Kommunikatsiooni muutmine).  Sel aastal osales mainekal konkursil üle 800 kandidaadi. Asjatundlik žürii hindas väga kommunikatsiooniagentuuri A. W. Olsen & Partnersi kampaaniat „Esi reāls!” (Ole aus!), mis töötati välja ja viidi ellu Läti tarbijakaitsekeskuse tellimusel. Tegemist on selleaastase ainsa „European Excellence Award'iga“, mille Läti sai. 2021. aasta võiduprojektide täisnimekiri: https://www.excellence-awards.com/best-of-2021/ Kampaania „Esi reāls!” videokokkuvõte: https://youtu.be/NR_cOvdxRX8 Kampaania „Esi reāls!“ tunnistati parimaks ka maailma kõige tähtsamal avalike suhete konkursil „IPRA Golden World Awards (IPRA GWA) 2021“ kategooriates „Integration of traditional and new media“ (agentuur) (Traditsioonilise ja uue meedia lõimimine), „Social media“ (agentuur) (Ühismeedia) ja „Influencer management“ (agentuur) (Mõjuisikute suunamine). Sellelgi konkursil osutus A. W. Olsen & Partners ainsaks Läti auhinnasaajaks.   Auhinnast „European Excellence Award“ European Excellence Award on kõige prestiižsem auhind, mida antakse alates 2007. aastast väljapaistvate saavutuste eest avalike suhete ja kommunikatsiooni valdkonnas. Rahvusvaheline žürii hindab kandidaate paljudes kategooriates, tõstes esile kogu Euroopa parimaid kommunikatsiooni- ja PR-projekte.

Kas mõjuisikute turundusvaldkond on jõudnud puberteediikka?

Teaduskommunikatsiooni doktor Olga Kazaka
A.W.Olsen & Partnersi partner, LU dotsent
Mõjuisikute turundusvaldkonnas toimuvad protsessid sarnanevad keeruka üleminekuperioodiga, mil armastatud ja hellitatud teismeline jõuab täiskasvanuikka ning peab võtma vastutuse ja hakkama suhtlema nii mõttekaaslaste kui ka vanemate inimestega. Otsustage ise, kes siia valdkonda kuuluvad: kas mõjuisikud, blogijad, sisuloojad, arvamusliidrid, digitaalsisu autorid? Praegu arutletakse nende võimaluste üle rohkem kui kunagi varem, mis näitab, et otsitakse oma identiteeti; see protsess on iseloomulik igale tõsiseltvõetavale valdkonnale. Teine tähtis asi, mida mainida, on finantssuhted. Maksureformi tõttu eemaldati või muudeti keerulisemaks Läti mõjuisikute soositud ettevõtlusvormid: patenditasud, autoritasulepingud, mikroettevõtted. Seetõttu peavad mõjuisikud näitama välja küpsust ja looma aktiivse rahakäibega ettevõtteid. Samuti näeme, et koostöö eesmärgil mõjuisikute valimise kriteeriumid aina laienevad. Muidugi ei ole kadunud tüüpilised mõõdupuud, nagu jälgijate arv (kuid see ei ole enam eesmärk, sest koostööd tehakse püsivalt ka nano- ja mikromõjuisikutega), jälgijate demograafia (nende valdav päritolu, sugu ja vanus), pettuse märgid ja kaasatustase (muide, kaasatuse võltsimine on praegu Läti mõjuisikute seas kõige levinum pettus) ning kas reklaamijale sobib mõjuisik oma maine, suhtlusviisi ja selle poolest, kuidas ta tavaliselt kaubamärke esindab. Peale nende on aga üha tähtsamad lisakriteeriumid, nagu see, kas blogija ja kaubamärgi väärtused ühtivad ning kas mõjuisik on nii partnerite kui ka lugejatega suheldes professionaalne. Peamiselt peetakse tähtsaks seda, kui hoolikalt kontrollivad mõjuisikud teavet enne selle avaldamist. Väljakujunenud kaubamärgid keelduvad järjest enam töötamast mõjuisikutega, kelle maine on küsitav. Valdkonna küpsemisele viitavad ka esile kerkinud läbipaistvus- ja muud normid ning professionaalsed tavad. Üks kolmandik kaubamärgiesindajatest palub mõjuisikutel jätta mainimata, et postitus sisaldab reklaami. Isegi need, ...

Aitame korraldada mõjuisikute turunduse konverentsi “RIGA COMM”

Korraldame koostöös The International Exhibition Company BT-ga mõjuisikute turunduse konverentsi "RIGA COMM", mis toimub sel aastal 14. oktoobril Ķīpsalas. Meie "A.W.Olsen & Partnersi" agentuuri partner Olga Kazaka avab ürituse kõnega mõjuisikute turunduse olukorrast Lätis. Konverentsil saab teavet näiteks mõjuisikute turunduse praegustest ja tulevastest suundumustest, koostööliikidest, teabe esitamisest ning suhete loomise finantsaspektidest. Ürituselt saavad ametialast infot nii sisuloojad ja mõjuisikud kui ka kaubamärkide ja asutuste esindajad. Esinejad jagavad lugusid edukatest ja vähem edukatest kogemustest mõjuisikute turunduse valdkonnas ning päevakohastest eduka koostöö loomiseks vajalikest seaduste, maksude ja ausa kaubandustavaga seotud teemadest. Ürituse raames on sisuloojatel võimalus kohtuda kaubamärkide esindajatega ja luua ärisuhteid. Lisateave ürituse kohta: https://rigacomm.com/lv/.

Läti suunamudijate turunduskampaaniast sai Rahvusvahelise Avalike Suhete Assotsiatsiooni PR-konkursi sensatsioon

Läti kommunikatsiooniagentuur A.W.Olsen & Partners pälvis 3 kategoorias avalike suhete valdkonna kõige olulisema tunnustuse - IPRA Golden World Awards (IPRA GWA) 2021. Auhinnad omistati kommunikatsioonikampaania “Ole loomulik!” eest, mis töötati välja Tarbijakaitsekeskuse tellimusel. Kampaania eesmärk oli, et suhtlusvõrgustike kasutajad selle sisu kriitiliselt tarbiksid, ning innustama suunamudijaid ja nendega koostööd tegevaid kaubamärke hoiduma auditooriumi eksitamisest .  Kampaania „Ole loomulik!” tunnistati parimaks kategooriates „Traditsioonilise ja uue meedia integratsioon” (agentuur) un „suunamudijate turundus” (agentuur). „A. W. Olsen & Partners” oli sel aastal Lätis ainuke prestiižse auhinna pälvinud agentuur. “Olen väga uhke meie ja „A. W. Olsen & Partners”  koostöö üle kampaania “Ole loomulik!”, loomisel. Just tõik, et oleme riigiasutusena monitooringuks ja tarbijate kaitseks julgelt kaasanud suunamudijad, ning „A. W. Olsen & Partners” aitas sõnumid sihtgruppidena toimetada, on edu võti. Samas on selge, kõnealuse valdkonna korrastamisel on veel küllaga ära teha, töö kestab!” Baiba Vītoliņa, Tarbijakaitsekeskuse direktor. “Suunamudijate turundus esitab mitmeid väljakutseid, mis nõuavad süsteemseid lahendusi. Üks on reklaamiandjate ja suunamudijate koostöö läbipaistvus. Kolm auhinda korraga maailma kõige mainemakalt avalike suhete valdkonna tipptegijate mõõduvõtmiselt on selge märk, et tegemist pole üksipäini Läti probleemiga. Me panustame edaspidigi suunamudijate turunduse arengusse, rõhutades mitte üksnes selle eeliseid, vaid ka murekohti, nende lahendusteedest ja uusimatest suundumustest. Käesoleva 14. oktoobril kavatseme koos Rahvusvaheliste näituste korraldajaühinguga BT1 läbi viia RigaComm suunamudijate turunduskonverentsi,” lisab agentuuri „A. W. Olsen & Partners” partner Olga Kazaka. Juba rohkem kui kolmkümmend aastat on kõige tähtsam sündmus avalike suhete valdkonnas olnud IPRA Golden World Awards (GWA) auhinna väljaandmine – tegemist on kõrgeima avalike suhete auhinnaga avaliku ...

Kas teid saab usaldada?

Dr.sc.comm. Olga Kazaka
A.W. Olsen & Partnerid partner, raamatu „Первая книга о PR“ autor, Läti Ülikooli dotsent
Usalduse dünaamika Kui mul palutaks nimetada kaasaegse korporatiivse suhtlemise valem, ütleksin, et organisatsioonid tõmbavad publiku tähelepanu, pakkudes vastutasuks emotsioone ja muljeid, kuid hoiavad seda tähelepanu ja loovad suhteid usalduse kaudu. Selles kontekstis näeme huvitavat dünaamikat. COVID-19 pandeemia alguses 2020. aasta kevadel näitas rahvusvaheline uuring Edelmani usaldusbaromeeter, et järsult suurenes usaldus valitsusväliste organisatsioonide, meedia, ettevõtete ja eriti valitsuste vastu. Aasta on möödas ja on selge, et see oli pigem justkui usalduskrediit, kuna uued andmed viitavad selgelt pettumusele. Sama uuringu tulemused 2021. aasta alguses näitavad usalduse vähenemist meedia, valitsusväliste organisatsioonide ja eriti kogu maailma valitsuste vastu. Lisaks on näha, et usaldus traditsioonilise ja sotsiaalmeedia kui teabeallikate vastu on viimase üheksa aasta jooksul muutunud kõige madalamaks. Usalduskriisi märke täheldatakse ka Lätis. Kantari uuring näitab, et inimesed on üha enam valmis pöörduma tagasi pandeemiaeelse eluviisi juurde ja on üha vähem valmis piiranguid järgima. Lisaks väljendavad vastajad tõenäolisemalt rahulolematust valitsusega ja nõuavad aktiivset tegutsemist tekkinud probleemide lahendamiseks. Kõige huvitavam on see, et uuringute kohaselt on lootuse ja enesekindluse vektor nüüd ettevõtetele üle kandunud. See kategooria osutus ainsaks, mis ei näidanud usaldusindeksi järsku langust. Samal ajal on ootuste ring laienenud. Näiteks eeldatakse, et ärijuhid võtavad sõna ja astuvad aktiivseid samme, et lahendada erinevaid sotsiaalseid probleeme, mis pole otseselt seotud nende ettevõtlustegevusega. Y-põlvkond ja Z-põlvkond juhivad tähelepanu sellele, et see, kui palju ettevõtted pandeemia ajal sotsiaalset vastutust üles näitavad, saab nende tarbimisotsuste tegemisel oluliseks kriteeriumiks. Lisaks on kõrgelt hinnatud kohaliku kogukonna toetamine ja kohalike probleemide lahendamine. Juhtide ...

A.W.Olsen & Partners Agency — European Excellence Awards 2019 finalist kahes kategoorias

Läti avalike suhete agentuur A.W. Olsen & Partnerid on jõudnud suurima Euroopa kommunikatsioonivõistluse European Excellence Awards 2019 finalistide hulka kahes kategoorias — „Government Agencies & Parties” ja „Estonia, Lithuania, Latvia”. Pädeva žürii poolt sai kõrget hinnangut A.W. Olseni ja partnerite projekt „Kolm sammu turvaliste teedeni Lätis“ (Three steps to safe roads in Latvia), mis oli välja töötatud ja juurutatud Läti Liikluskindlustuse pakkujate büroo (LTAB) tellimusel, aga kaYoutube'i pettustevastane kampaania (YouTubers against fraud), mille viis ellu pettusevastane liikumine #FraudOff! koostöös Läti Vabariigi Rahandusministeeriumiga. Tuleb mainida, et mõlemad projektid on juba pälvinud rahvusvahelist tunnustust. Liikumine #Fraud Off! sai juba varem autasustatud kõige mainekamate rahvusvaheliste auhindadega: IPRA Golden World Awards (GWA) 2018 kõrgeim avalike suhete auhind, avaliku sektori koostöö kategoorias; rahvusvaheline auhind European Excellence Awards konkursil, kommunikatsiooni kategoorias; esikoht Eventiada IPRA GWA 2018 sotsiaalsete projektide kategoorias. Kampaania „Kolm sammu turvaliste teedeni Lätis“ on pälvinud ka kuldpreemia maailma suurimal avalike suhete konkursil IPRA Golden World Awards 2019 traditsioonilise ja uue meedia integreerimisel. Kahe kampaania videokirjeldused leiate aadressilt: https://ej.uz/FraudOff_2018_case https://ej.uz/3StepsToSafeRoads  European Excellence Award  Mainekama Euroopa European Excellence Award auhinnaga austatakse silmapaistvaid esinemisi suhtekorralduse ja kommunikatsiooni valdkonnas alates 2007. aastast. Rahvusvaheline žürii hindab mitmesuguste kategooriate taotlejaid alates sisekommunikatsioonist kuni avalike suhete projektideni, tuues välja parimad näited kommunikatsiooni ja avalike suhete kohta kogu Euroopas.

10 globaalset trendi kommunikatsiooni valdkonnas

Dr. sc. comm. Olga Kazaka
A. W. Olsen & Partners partner, Läti ülikooli dotsent
Aasta kõige tähtsamaks sündmuseks avalike suhete valdkonnas on saanud peamise rahvusvahelise auhinna IPRA Golden World Awards andmine. Selle auhinna laureaate tunnustatakse kõige parimateks kommunikeerijateks. Tänavu oli konkursile esitatud sajad kommunikatsioonikampaaniaid 64 maailmariigist. Huvipakkuv on see, et vaid 44% võitjatest tuli Euroopast, sealhulgas ka Läti kommunikatsioonibüroo A. W. Olsen & Partnerid kampaania. Allpool pakun teile kõige märkimisväärseid trende, mis valitsevad praegu kommunikatsiooni valdkonnas ja kajastuvad selle aasta kampaaniates. 1.Võitlus usalduse eest Hulk kampaaniaid keskendus usaldusele. Paljudes riikides kaotavad inimesed usalduse valitsuse, kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja meedia vastu. Lisaks sellele üha enam organisatsioone on sunnitud integreerima valeinformatsioonvastast võitlust oma suhtlusstrateegiasse. 2. Arvamusliidrid Mitte ainult organisatsioonid ise, vaid ka arvamusliidrid mängivad üha suuremat rolli võitluses usalduse eest, aidates väljastpoolt edastada sõnumeid konkreetsetele sihtrühmadele, jagades oma volitusi organisatsiooniga. Nad ei pruugi alati olla kaasaegsed mõjutajad või mõjutajad sotsiaalvõrgustikes: on olemas kampaaniaid, kus arst, vaimulik või muusik on ideaalseks arvamusliidriks. 3. Avalike suhetepiiride laiendamine Avalikud suhted võivad nüüd avaldada mõju mitte ainult organisatsioonide mainele, vaid ka nende finantstulemustele. Lisaks soovivad organisatsioonid üha sagedamini muuta oma harjumusi ja vaateid kommunikatsioonivahendite abil selle asemel, mitte aga teavitavad võimalikult laia kuulajaskonda. 4. Suurem rõhk sotsiaalsele vastutusele Tänavu on varasemast rohkem tõusnud sotsiaalselt orienteeritud ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse seotud kampaaniate arv. Ilmselt on jätkusuutlik areng on saanud moetrendiks. Praegu on ettevõtetele tähtis, et sõnad ühtiksid nende tegudega — et organisatsioonid oleksid sotsiaalselt vastutustundlikud mitte ainult oma kampaaniates, vaid ka praktikas. 5. Keskenduge naistele Märkimisväärselt on kasvanud sellised teavituskampaaniad, mis üles tõstavad naiste õigustega ...